Това не е просто бизнес идея, а мисия!

В нашето училище, освен че ги учим на чужд език, помагаме на децата да мечтаят, да виждат красотата, подсказваме им как да уважават и зачитат другия. Защото това не се научава от учебниците. То може да се внуши с любов и чрез любов. Смятаме, че чуждият език е само още един начин те да отворят очите и сърцата си за света, да го изследват и опознаят сами, чрез приятелства и общуване, а не през монитора на компютрите.

Цели на The Cool School са:

  • да възпитаме у децата потребност към знание, уважение към чуждите традиции и обичаи и приемане на различния от нас.

  • да даде на децата дълготрайни чуждоезикови знания във възраст, когато те все още не усещат езикова бариера, като същевременно развие езиковите курсове до общообразователни. 

  • да използваме огромната формираща роля на спорта, музиката и изкуството в ранна детска възраст, за да отворим пред децата още една врата, да им дадем още една възможност за развитие. В процеса на общуване и  забавления те незабелязано и без усилие усвояват чуждия език, постигайки ново, по-високо ниво в общото си психофизическо израстване.


ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

Нашите преподаватели вярват, че всяко дете е уникално, уникален е процесът му на развитие, който се осъществява с индивидуално темпо и ритъм. Когато ги доловим и опознаем, когато се съобразяваме с тях, няма пречки всяко дете да усвои правилата и лексиката на чуждия език интуитивно – както играе, както общува. 

Ние сме с отлична квалификация и висока езикова подготовка. За нас научаването на чужд език в ранна детска възраст е възможно само като част от общото възпитание и развитие на детето. 

Ние търсим силните страни на децата ви и ги насърчаваме да превземат нови висоти.

Христина Янева

“Ранното обучение е особено важно и значимо, именно при усвояване на чужд език. Има няколко основни причини, поради които то превъзхожда обучението във всяка друга възраст. Ранното чуждоезиково обучение предотвратява изграждането на езикова бариера, поставя основа за усъвършенстване на произношението, разширява хоризонтите и развива мозъчната дейност на децата при усвояване на по-голям обем от информация. Доказано е, че децата, които учат език в ранна възраст са много по-дисциплинирани и съсредоточени по-късно в училище и запаметяват учебния материал без усилие.”

КВАЛИФИКАЦИЯ: Следдипломна квалификация Начална педагогика "проф. Асен Златаров", Магистър Маркетинг (УНСС,София), Бакалавър Бизнес Администрация (БСУ,Бургас), Английски език (Cambridge English Advanced), Английски език (Lancaster, UK) Руски език („А.С. Пушкин”,Москва), Немски език (Hartnackschule, Berlin).

533968_4628471758798_488051334_n

Маргарита Пехливанова

"Ранното чуждоезиково обучение на детето спомага за неговото развитие и обогатяване на духовната култура. Децата говорещи повече от един език, успяват много по-лесно да се адаптират към различни среди и култури, а това ще им помогне в бъдеще да развиват  интересите си и да бъдат по-изобретателни. За малките деца ученето е като игра, а испанският език свързваме предимно с музика и танци, което изключително много помага за по-лесното му научаване. "КВАЛИФИКАЦИЯ:Бакалавър Испанска филология (НБУ - София) , Испански език ( ГРЕ Г.С. Раковски );   Опит: Втора Испанска гимназия- Сесар Вайехо - (преподавател по Испански език), Cambridge IELTS

teacher10

Марина Шопова

“От гледна точка на оптималното психично, емоционално и интелектуално развитие на децата е важно те да се занимават с дейности, които провокират възприятията, паметта и мисленето им. Една от най-добрите стратегии е изучаването на чужди езици от най-ранна възраст, защото то съчетава всички тези компоненти. Освен това умението да се концентрират, да са дисциплинирани и отговорни, изграждани в хода на ученето чрез игри са чудесна инвестиция в бъдещето, когато децата ще са вече пораснали млади хора, търсещи мястото си в света на големите.”КВАЛИФИКАЦИЯ: Магистър ИОТБ, БТУ "проф. д-р Асен Златаров", Магистър Немска Филология, ЕОТБ (ШУ "Епископ Константин Преславски), учител по немски език ЧПГИАЕ "Британика", AZM Maribor Ljudska Univerza - словенски език, ЦПЛР Бургас учител по английски език.

 

 

 

20637963_639155452947998_8552620474223026_n

Мануела Авджиева 

Смятам, че обучението по Английски език при децата е полезно и лесно, тъй като детският мозък не е обременен.Учителите притежават умения за преподаване по подходящи за възрастта начини и усвояването е леко и непринудено.


 КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавър- Педагогика на обучението по Български език и История; 
СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ- Предучилищна педагогика, Опит: Учител - Детска градина; Училище; Частна занималня

 

 
 
 

Споделихте ли вече с вашите приятели? 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

no_food_icon  no_pampers_iconno_shoes_icon

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

 

С цел осигуряване здравето и безопасността на вашите дечица, ви молим да се съобразите със следните условия:

​1. Деца с видимо нездравословно състояние (обриви, температура, хрема, кашлица) не се допускат до учебни занятия в The COOL school. Тази превантивна мярка се взима с цел да не се заразяват останалите деца.
2. Изпуснатите учебни часове се наваксват в сборна група веднъж седмично (по изрично изразено желание на родителите).
3. Детето може да си носи собствено надписано шише с вода или да му бъде предоставена филтрирана в чашка за еднократна употреба от Центъра.
4. За удобство на родителите и за спокойствието на децата, родителите ще оставят децата пред входната врата, където ще се обуват пантофите и ще се събличат децата.
5. Информация за децата, родителите ще получават след приключване на часовете.

 
 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial